چه فلزاتی را با لیزر برش می زنیم ؟

در صورت درخواست اطلاعات بیشتر در خصوص برش دیگر فلزات آلیاژی با ما تماس بگیرید.

برش لیزر ورق آلومینیوم

   آلومینیوم

برش لیزری ورق آلومینیوم تا ضخامت ۱۶ میلیمتر

برش لیزر ورق آلومینیوم

   استیل

برش لیزری ورق استیل تا ضخامت ۲۰ میلیمتر

برش لیزر ورق استیل

   آهن

برش لیزری ورق آهن تا ضخامت ۲۵ میلیمتر

برش لیزر ورق مس

   مس

برش لیزری ورق مس تا ضخامت ۵ میلیمتر

برش لیزر ورق برنج

   برنج

برش لیزری ورق برنج تا ضخامت ۸ میلیمتر

برش لیزر ورق گالوانیزه

   گالوانیزه

برش لیزری ورق گالوانیزه تا ضخامت ۸ میلیمتر